Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań związanych z budową drogi asfaltowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników na końcowym odcinku ulicy Sportowej w Suchaniu. (PDF, 114.09Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Suchań (PDF, 98.69Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 929.81Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
4 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 472.08Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
5 Uchwała Nr 50.108.6.2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2024r. w sprawie wydania opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie absolutorium (PDF, 89.41Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
6 Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2024r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżeyu za rok 2023 (PDF, 471.29Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2023 (PDF, 92.68Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
8 Uchwała Nr 50.108.4.2024 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Suchań za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia (PDF, 131.51Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
9 Sprawozdania (PDF, 7.14Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 sprawozdanie
10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2023 (PDF, 159.99Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
11 Informacja o stanie mienia komunalnego (PDF, 255.87Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania wotum zaufania (PDF, 49.58Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 projekt uchwały
13 Raport Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchan za 2023r. (PDF, 5.09Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-11 informacja
14 Uchwala Nr II/14/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. Przebudowa (PDF, 40.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
15 Uchwała Nr II/13/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza (PDF, 43.32Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
16 Uchwała Nr II/12/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 927.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
17 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 170.21Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
18 Uchwała Nr II/10/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (PDF, 42.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
19 Uchwała Nr II/9/2024 z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 44.37Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
20 Uchwała Nr II/8/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP (PDF, 58.27Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
21 Uchwała Nr II/7/2024 z dnia 27 maja 2024, w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok (PDF, 414.45Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
22 Uchwała Nr II/6/2024 z dnia 27 maja 2024r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1731Z (ZIPX, 354.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-06-03 uchwała
23 Autoporawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 949.28Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-22 projekt uchwały
24 Autoporawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 250.65Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-22 projekt uchwały
25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza (PDF, 141.56Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
26 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027 (PDF, 926.26Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
27 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2024 (PDF, 223.00Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
28 Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (PDF, 97.03Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (PDF, 120.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażników ratowników OSP (PDF, 119.79Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok (PDF, 445.86Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie wskazania wstepnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1731Z (PDF, 131.67Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 projekt uchwały
33 Ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 3.20Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
34 Informacja Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2023 (PDF, 214.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
35 Informacja Burmistrza Suchania na temat stanu chrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2023r (PDF, 490.07Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
36 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Suchań (PDF, 394.19Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu
2024-05-17 informacja
37 Uchwała Nr I/5/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego (PDF, 68.46Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
38 Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego i zastepcy przewodniczącego (PDF, 67.88Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
39 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu (PDF, 57.57Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
40 Uchwała Nr I/1/2024 w spr. wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu (PDF, 26.01Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała
41 Uchwała Nr I/4/2024 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego (PDF, 69.80Kb)
I sesja Rady Miejskiej
2024-05-14 uchwała