Przejdź do treści

Dorota Kokoszyńska

Zdjęcie: Dorota Kokoszyńska
Zdjęcie: Dorota Kokoszyńska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub radnych "RAZEM DLA GMINY SUCHAŃ"
Kontakt test6@wp.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-14 13:35:06 Regulamin głosowania tajnego (wybory przewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:37:02 Zamknięcie listy kandydatów (przewodniczący rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:38:16 Zamknięcie listy kandydatów (komisja skrutacyjna) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:40:06 Wybór komisji skrutacyjnej (do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:48:31 Zmiana porządku obrad I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:53:46 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu „8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu” I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 13:58:53 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu.”9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:00:19 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu 10”Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:02:09 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu 11. "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:03:35 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu.12."Wolne wnioski i informacje" I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:16:47 Regulamin głosowania tajnego (w wyborach wiceprzewodniczącego rady) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:18:11 Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:20:02 Zamknięcie listy kandydatów (do składu komisji skrutacyjnej w wyborach wiceprzewodniczącego rady) i wyborem komisji skrutacyjnej. I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:32:53 Ustalenie 7-osobowego składu Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:36:53 Zamknięcie listy kandydatów (na członków Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:39:35 Kandydatura Michała Tylisza ( do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:42:32 Kandydatura Renaty Barszcz (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:44:52 Kandydatura Doroty Kokoszyńskiej (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:47:01 Kandydatura Joanny Glina ( do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:57:39 Kandydatura Joanny Fink (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:58:45 Kandydatura Emila Świderskiego (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 14:59:51 Kandydatura Barbary Hope (do składu Komisji Rewizyjnej) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:01:04 Zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:02:14 Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Joanna Glina I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:04:09 Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Joanna Fink I sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-05-14 15:06:03 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Emil Świderski I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:07:44 Ustalenie 7 osobowego składu Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:08:43 Zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:12:53 Kandydatura Małgorzaty Sawczuk (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:14:36 Kandydatura Radosława Wiśniewskiego (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:17:53 Kandydatura Michała Tylisza (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:19:20 Kandydatura Marzeny Szczerba (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:20:53 Kandydatura Pawła Kreczko (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:25:16 Kandydatura Magdaleny Marynowskiej (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:26:30 Kandydatura Piotra Dybały (na członka Komisji Spraw Społecznych) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:27:53 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:29:56 Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Małgorzata Sawczuk I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:31:33 Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych - Magdalena Marynowska I sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-05-14 15:34:48 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych -Magdalena Marynowska I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:35:45 Ustalenie 5 osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:37:08 Zamknięcie listy kandydatów (na członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:38:27 Kandydatura Renaty Barszcz (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:39:47 Kandydatura Doroty Kokoszyńskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:40:55 Kandydatura Radosława Wiśniewskiego (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:42:28 Kandydatura Magdaleny Marynowskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:43:40 Kandydatura Magdaleny Rokoszewskiej (na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji) I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:44:33 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:46:00 Wybór przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Renata Barszcz I sesja Rady Miejskiej za
2024-05-14 15:51:24 Wybór przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Magdalena Rokoszewska I sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-05-14 15:54:20 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Magdalena Rokoszewska I sesja Rady Miejskiej za