Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-20 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-20 uchwała Nr I/5/2018
Komisja Spraw Społecznych stała 2018-11-20 Uchwała Nr I/4/2018