Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
15 0 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
15 0 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Renata Barszcz przeciw
2 Joanna Glina przeciw
3 Jolanta Jeżewska przeciw
4 Ireneusz Kiłoczko za
5 Iwona Krakowiak przeciw
6 Grzegorz Kujawski przeciw
7 Daniel Niemczynowicz przeciw
8 Małgorzata Sawczuk przeciw
9 Magdalena Szajnowska przeciw
10 Grażyna Szalewicz przeciw
11 Marzena Szczerba przeciw
12 Stanisław Tylisz za
13 Andrzej Urbański przeciw
14 Anna Wieliczko przeciw
15 Jolanta Ziomek przeciw